Orchestra

Opus 003 4 Naturskisser for sopran og orkester [11’]
1. ”Skogen”
2. ”Bekken”
3. ”Blåklokken”
4. ”Fjellet”
Opus 005 Symfoni nr 1 (Symphony no 1)
Opus 008 ”Høgfjell” Suite for orchestra [21’] sheet music logo
Opus 013 Symfoni nr 2 (Symphony no 2)
Opus 014a ”Nådevegen” Norrønt kristenkvede for soli, kor og orkester [75’] youtube logosheet music logo
Opus 014b Krosshymne for bl.kor, blåsere, pauker (orgel) [8’15] sheet music logo
Opus 015 ”Norge mitt land” Baryton, kor og ork. [12’] sheet music logosheet music logo
Opus 017a Concerto grosso for 3 trompets and strings. Divertimento for 3 trompets and strings [15’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 019 ”Spenningens land”, orkester (The land of Suspence) [9’] nrk logosheet music logo
Opus 025 Festouverture, orkester. (Festival overture) [8’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 026 Symfoni for strykere (Symphony for strings) [20’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 029 Concertino for Clarinetto, Corno Inglese and Strings [19’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 033 ”Solsong”, (Awakening of spring) mixed choir and orchestra [10’] sheet music logo
Opus 036 ”Brennofferet” (”The burnt Sacrifice”) for resitasjon, kor og orkester [20’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 039 ”Jeg har bygget et hus”, "I have built a house" Church cantata to the opening of Torshov Church, Soprano solo, choir, organ and congregation. [11’]
Opus 041 ”Ungdom”, Avholdskantate for resitasjon, baryton, blandet kor og orkester [23’] youtube logo
Opus 046 ”De syv segl” (”The seven Seals”) Visions for ork. [27’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 051 “Stå opp, bli lys” Koralkantate for sopran solo, blandet kor, menighet og orgel [12’] sheet music logo
Opus 053 ”Collocations”, orchestra [10’15] youtube logoyoutube logo
Opus 058a ”Lucis Creator optime” for soli, choir and orchestra [25’] youtube logosheet music logo
Opus 063 ”Spes Mundi” –Verdens håp. (The Hope of the World - Mass) Messe for kor, kirkespill, orgel, trompet, orff-instrumenter, liturg og menighet [36’] youtube logonrk logosheet music logo
Opus 066 ”Med krone og stjerne” Juleopera (Christmas opera) [37’] youtube logonrk logo
Opus 067 Høsttakkefest, messe for barnekor, blandet kor, resitasjon, orgel og instrumenter (Svein Ellingsen) [48’] youtube logosheet music logo
Opus 071 ”Mirage”, orchestra [14’] youtube logosheet music logo
Opus 074b ”Exultate”, orchestra. Exsultate [10’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 076 ”Ichthys” (the Fish), orchestra [12’30] youtube logosheet music logo
Opus 077a ”Dies irae” (Sami) for 4 bl.kor, blåsere og slagverk [14’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 077b ”Laul’la” (from Dies irae)(Sami) [3’15] sheet music logo
Opus 078 Et norsk Te Deum (a Norwegian Te Deum) for mixed choir and orchestra [12’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 097 ”Sinfonia del mare”, orchestra [12’45] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 100 ”For a small Planet” (Fred Kaan), Mixed Choir, String Quartet, Harp/Piano and Recitation [17’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 114a Concerto for Horn and Orchestra [17’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 116 “Salomos Høysang”, Kirkeopera (Church opera) [76’] youtube logosheet music logo
Opus 128 “Concerto Arctandriae”, string orchestra [21’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 129 “Ave Christe” for 3 girl-choirs and instruments [12’30] youtube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 130 “Den nye tid” ,choir and consert band [6’30] sheet music logo
Opus 139 Fanfare, orchestra [3’] youtube logosheet music logo
Opus 141 ”One Mighty Flowering Tree” , choir, brass and percussion [23’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 144 ”Kristnikvede” kor og orkester [32’25] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 145 ”Libertas Vincit” for recitation, mixed choir and chamber orchestra [30’] youtube logo
Opus 149 ”A Song as in the Night” , sopr.solo, baryton, mixed choir, flute, strings and percussion [32’] youtube logosheet music logo
Opus 152a “Magnificat for a new Millenium” , to the World Fair in Hannover, female choir, 4 trombones and perc. [35’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 152c “Magnificat for a new Millenium” (Fred Kaan) for recitation, string quartet, mixed choir, 4 trombones and perc. [37’]
Opus 155 ”Apocalypsis Joannis” Symphony with soloists and choir. Commissioned by the Oslo Philharmonic Orchestra [93’] youtube logoyoutube logoyoutube logonrk logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 156b Psalm 138, mixed choir and brass quintet sheet music logo
Opus 159 “Ode til mennesket” , resitasjon, solister, kor og orkester. [34’] sheet music logosheet music logo
Opus 164a ”Reach out for Peace”, soprano solo, choir and orchestra. To Cæciliaforeningens 125-års aniversary. [45’] sheet music logo
Opus 167a “Psalmus 138” for violin solo, mixed choir and orchestra. [10’] sheet music logo
Opus 384 ”Missa Nostrale”, Høymesseliturgi for liturg, men. og orgel
Opus 463 ”Great is the Glory” (Psalm 138/2.version) for mixed choir and brass quintet. sheet music logo
Opus 780 Når fjordene blåner for sang og strykeorkester
Opus 781 Gud signe deg, Norge for sang og strykeorkester
Opus 782 Det lysnet i skogen for sang og strykeorkester
Opus 783 Violen for sang og strykeorkester
Opus 784 Der ligger et land (Gamle Norge) for sang og strykeorkester
Opus 785 Dei gamle fjell i syningom for sang og strykeorkester
Opus 786 Når solen faller (Solefaldsang) for sang og strykeorkester
Opus 787 Ved sjøen den mørke (Norsk kjærlighetssang) for sang og strykeorkester
Opus 788 Til Ungdommen for sang og strykeorkester
Opus 789 I Rosenlund for sang og strykeorkester
Opus 790 Løven gjesper for sang og strykeorkester
Opus 791 No ser eg atter (Ved Rondane) for sang og strykeorkester
Opus 792 Alt legger for din fot jeg ned.(Mit hjerte og min lyra) for sang og strykeorkester
Opus 793 Eg gjette tulla. for sang og strykeorkester
Opus 794 Å, eg veit meg eit land. for sang og strykeorkester
Opus 795 Astri, mi Astri for sang og strykeorkester
Opus 796 Jeg lagde meg så sildig for sang og strykeorkester
Opus 797 Mellom bakkar og berg (Nordmannen) for sang og strykeorkester
Opus 798 Jeg kjører frem gjennom strålefryd for sang og strykeorkester
Opus 799 Den fagre jenta for sang og strykeorkester
Opus 800 Brudeferden i Hardanger for sang og strykeorkester
Opus 809 Messe med den omvendte skapelse. Creatio Reversata
Opus 810 Familiemesse
Opus 813 Julehistorien av Ulrich Teuber, for resitasjon, solister, kor og instrumenter
Opus 846 Kantate for resitasjon, baryton, kor og orkester
Opus 853 Beati for strings