Solo song

Opus 003
4 Naturskisser for sopran og orkester
Text: Birgit (Dua) Larsen (his girlfriend, later wife)
[11’] sheet music logo
1. ”Skogen”
2. ”Bekken”
3. ”Blåklokken”
4. ”Fjellet”
Opus 011
Fire Orheimsongar for song og klaver.
Text: Matias Orheim. To Dagfinn Hauge
sheet music logosheet music logo
1. ”Morgonstund”
[2’30] youtube logosheet music logosheet music logo
2. ”Valet”
[3’] sheet music logosheet music logo
3. ”I ungdoms år” (også for mannskor)
[2’30] sheet music logosheet music logo
4. ”Heimlengsla”
[3’15] sheet music logosheet music logo
Opus 012
Fem Setrom-songar, voice and piano
sheet music logo
1. ”Her vil eg kvile”
[2’] sheet music logo
2. ”Å, var eg heime att”
[2’] sheet music logo
3. ”Soldag i fjellet”
(Also with orchestra)
[2.3] sheet music logo
4. ”Natt”
[1’30] sheet music logo
5. ”No er dagen runnen”
[1.07] sheet music logo
Opus 022
”Tru og Sæledrust”, voice and piano (also for string orchestra)
Text: Hans Henrik Holm
sheet music logo
1. ”Guds blod er vår kyrkjevin”
[1’45] youtube logo
2. ”Under trygd og himilvern”
[2’30]
3. ”Brursylgjur”
[1’45] youtube logo
4. ”Heimanferd”
[2’15] youtube logo
Opus 031
”Isgangsvær” song and strings/piano
Text: Rolf Pande. To Olea Aanrud, New York
sheet music logo
Opus 034
3 religiøse folketoner for voice and piano/organ
Religious folk tunes
sheet music logo
1. ”Se solens skjønne lys og prakt”
[2’] sheet music logo
2. ”Den lyse dag forgangen er”
Also in Swedish: "Den ljusa dag"
[1’30] sheet music logo
3. ”I dag er nådens tid”
Also in Swedish: "Idag är nådens tid" Folk tune from Alvdal. To Gösta Ohlin, Sweden
[3’] sheet music logo
Opus 038
"6 sonetter for sang og klaver" (sonnets for voice and piano), Text: Andre Bjerke
Text: André Bjerke
sheet music logo
1. ”Tingenes lengsel”
[3’] youtube logosheet music logo
2. ”Den lille skjevhet”
[2’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
3. ”Løven gjesper”
[1’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
4. ”Et levet ansikt”
[3’] youtube logosheet music logo
5. ”Hva lykken er”
In English at 752
[1’30] youtube logosheet music logo
6. ”Oppbrudd”
[3’] youtube logosheet music logo
Opus 038b
”Havblikk”
Text: André Bjerke
[3’] sheet music logo
Opus 042a
”Ordet” for voice and piano
Text: Andr. Johnsen
sheet music logo
Opus 042b
”Gjennom dødsskyggens dal” for voice and piano
Text: Frimann Clasen
sheet music logo
Opus 052
”The Moment” for soprano, celesta and percussion.
Text: Kathleen Raine
[8’] youtube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 057a
”Alle de som Faderen gir meg”, Motet for voice and piano/organ
[3’15] youtube logosheet music logo
Opus 057b
”Den som tror på Ham”, Motet for voice and piano/organ
[2’35] youtube logosheet music logo
Opus 057c
”Til deg, Herre set eg mi lit”, Motet for voice and piano/organ
[2’15] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 080a
”Tenebrae factae sunt” Motett for baryton and organ
To Helge Birkeland
[4’] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 080b
”Brødunderet” Motet for baryton and organ
[7’30] sheet music logo
Opus 085
3 sanger til tekst av André Bjerke
Text: André Bjerke. To Erna Skaug
sheet music logo
1. ”Til den letteste”
[1’30] sheet music logo
2. ”Farao på ferie”
[1’30] youtube logosheet music logo
3. ”Fru Kobro’s hubro”
[1’] youtube logosheet music logo
Opus 142
”Gebete für Mitgefangene”, for soprano solo and organ
Text: Dietrich Bonhoeffer. To Kari (daughter)
[32’30] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 166
Tre Shakespeare-sonetter for tenor solo.
Translated by Egil A. Wyller. To Bjørn Haugan
[6’30] sheet music logo
306
”Naturens lovsang”, baryton and piano
Text: Birgit Larsen (his girlfiend, later wife)
330
”Du skal itte trø i graset”, voice and piano
Text: Einar Skjæraasen
sheet music logo
344
“O I som spaserer så tankeløst om”, voice and piano
Melody from Valdres after Marit Okshovd
346
”Aldri er at hitte”, folk tune for voice and piano
Melody from Valdres after Marit Okshovd
380.1
”Kvite vengjer” by Johannes Myklebostad, arr for voice and piano
Text: Johannes Myklebostad
383
“Til deg, Herre, set eg mi lit”, voice and organ
spotify logosheet music logo
390
”O perfect love”, solo and piano/organ
To Marcia and Harley
sheet music logo
398
”I himmelen”, folk tune arr for voice and piano
Also in Swedish
youtube logo
411
”Eg søkjer deg tidleg” (I will seek Thee early), voice and piano
To Marit and Trond (son)
youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
439
"No skal du leva" Voice and piano
Text: Gerd Grønvold Saue. To Ragna Dahlen
sheet music logo
447
”Vi har en liten søster”, voice and piano
Text: Inger Hagerup
sheet music logo
448
”Thus spake Jeremiah”, voice and organ
To Sally Johnson and Robert Munns
youtube logosheet music logo
506
"Å Krist, som i bryllaup gjesta" for voice and piano (or organ)
Text: Karl-Gustav Hildebrand. To Sverre and Veslemøy (daughter)
youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
703
Christ the lord is risen today. For organ and unison male choir
Mel. by Robert Williams
744
The same Day at the Evening. Voice and organ
745
Schubertiana by Thomas Beck, arr for female choir and baryton
751
Å Gud for jord og alter. Sang og orgel/klaver
752
Happiness. Voice and piano
Same as opus 38,5. Text: André Bjerke
761
Tre arrangementer av sanger av Kristin Solli Schøyen
Text and mel.: Kristin Solli Schøyen
"Skapningens vidnesbyrd", voice and string quartet
Text and mel.: Kristin Solli Schøyen
"Det synes forunderlig", voice and piano/organ
Text and mel.: Kristin Solli Schøyen
"Min søsters aftenbønn", voice and piano
Text and mel.: Kristin Solli Schøyen
765
"Akk, der kommer en tid". Voice and piano
Mel.: Harald Larsen (father in law)
sheet music logo
766
"Kjærligheten" Voice and piano
Mel.: Harald Larsen (father in law)
sheet music logo
778
Bordbønn
Text: Erling Høygaard
780
Når fjordene blåner for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
781
Gud signe deg, Norge for voice and string orchestra
sheet music logo
782
Det lysnet i skogen for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
783
Violen for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
784
Der ligger et land (Gamle Norge) for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
785
Dei gamle fjell i syningom for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
786
Når solen faller (Solefaldsang) for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
787
Ved sjøen den mørke (Norsk kjærlighetssang) for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
788
Til Ungdommen for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
789
I Rosenlund for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
790
Løven gjesper for voice and string orchestra
sheet music logo
791
No ser eg atter (Ved Rondane) for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
792
Alt legger for din fot jeg ned.(Mit hjerte og min lyra) for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
793
Eg gjette tulla. for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
794
Å, eg veit meg eit land. for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
795
Astri, mi Astri for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
796
Jeg lagde meg så sildig voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
797
Mellom bakkar og berg (Nordmannen) for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
798
Jeg kjører frem gjennom strålefryd for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
799
Den fagre jenta for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
800
Brudeferden i Hardanger for voice and string orchestra
sheet music logosheet music logo
814
Statt upp og gakk heim att. for baryton og orgel (Din tro har frälst dig)
For choir and organ at 373
sheet music logo
827
"Norge, mitt Norge" by Alfred Paulsen, arr for voice and string quintet
sheet music logo
828
"Einsam" by Johannes Myklebostad, arr for voice and piano
829
"Einsam" by Johannes Myklebostad, arr for soprano and orchestra
830
Mitt land av Johannes Myklebostad, arr for sopran og orkester
833
"Kvar sjel hev i trui sitt gull" for voice and piano
sheet music logo
849
"I dag är nådens tid" Norwegian tune arr for voice and piano
Text: Brorson
864
War ich nicht ein Halm auf frischem Wiesengrund? by Tsjaikowsky, arr for voice and orchestra
865
Warum sind denn die rosen so blass? by Tsjaikovsky, arr for voice and orchestra