Solo song

Opus 003
4 Naturskisser for sopran og orkester
Lyrics: Birgit (Dua) Larsen (his girlfriend, later wife)
[11’]
1. ”Skogen”
2. ”Bekken”
3. ”Blåklokken”
4. ”Fjellet”
Opus 011
Fire Orheimsongar for song og klaver.
Lyrics: Matias Orheim. To Dagfinn Hauge
sheet music logosheet music logo
1. ”Morgonstund”
[2’30] youtube logosheet music logosheet music logo
2. ”Valet”
[3’] sheet music logosheet music logo
3. ”I ungdoms år” (også for mannskor)
[2’30] sheet music logosheet music logo
4. ”Heimlengsla”
[3’15] sheet music logosheet music logo
Opus 012
Fem Setrom-songar, voice and piano
sheet music logo
1. ”Her vil eg kvile”
[2’] sheet music logo
2. ”Å, var eg heime att”
[2’] sheet music logo
3. ”Soldag i fjellet”
(Also with orchestra)
[2.3] sheet music logo
4. ”Natt”
[1’30] sheet music logo
5. ”No er dagen runnen”
[1.07] sheet music logo
Opus 022
”Tru og Sæledrust”, voice and piano (also for string orchestra)
Lyrics: Hans Henrik Holm
1. ”Guds blod er vår kyrkjevin”
[1’45]
2. ”Under trygd og himilvern”
[2’30]
3. ”Brursylgjur”
[1’45]
4. ”Heimanferd”
[2’15]
Opus 031
”Isgangsvær” song and strings/piano
Lyrics: Rolf Pande. To Olea Aanrud, New York
Opus 034
3 religiøse folketoner for voice and piano/organ
Religious folk tunes
sheet music logo
1. ”Se solens skjønne lys og prakt”
[2’] sheet music logo
2. ”Den lyse dag forgangen er”
Also in Swedish: "Den ljusa dag"
[1’30] sheet music logo
3. ”I dag er nådens tid”
Also in Swedish: "Idag är nådens tid" Folk tune from Alvdal. To Gösta Ohlin, Sweden
[3’] sheet music logo
Opus 038
"6 sonetter for sang og klaver" (sonnets for voice and piano), Lyrics: Andre Bjerke
Lyrics: André Bjerke
sheet music logo
1. ”Tingenes lengsel”
[3’] youtube logosheet music logo
2. ”Den lille skjevhet”
[2’30] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
3. ”Løven gjesper”
[1’30] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
4. ”Et levet ansikt”
[3’] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
5. ”Hva lykken er”
In English at opus 752
[1’30] youtube logosheet music logo
6. ”Oppbrudd”
[3’] youtube logosheet music logo
Opus 038b
”Havblikk”
Lyrics: André Bjerke
[3’]
Opus 042a
”Ordet” for voice and piano
Lyrics: Andr. Johnsen
sheet music logo
Opus 042b
”Gjennom dødsskyggens dal” for voice and piano
Lyrics: Frimann Clasen
sheet music logo
Opus 052
”The Moment” for soprano, celesta and percussion.
Lyrics: Kathleen Raine
[8’] nrk logosheet music logosheet music logo
Opus 057a
”Alle de som Faderen gir meg”, Motet for voice and piano/organ
[3’15] youtube logosheet music logo
Opus 057b
”Den som tror på Ham”, Motet for voice and piano/organ
[2’35] youtube logosheet music logo
Opus 057c
”Til deg, Herre set eg mi lit”, Motet for voice and piano/organ
[2’15] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 080a
”Tenebrae factae sunt” Motett for baryton and organ
To Helge Birkeland
[4’] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 080b
”Brødunderet” Motet for baryton and organ
[7’30]
Opus 085
3 sanger til tekst av André Bjerke
Lyrics: André Bjerke. To Erna Skaug
sheet music logo
1. ”Til den letteste”
[1’30] sheet music logo
2. ”Farao på ferie”
[1’30] youtube logosheet music logo
3. ”Fru Kobro’s hubro”
[1’] youtube logosheet music logo
Opus 142
”Gebete für Mitgefangene”, for soprano solo and organ
Lyrics: Dietrich Bonhoeffer. To Kari (daughter)
[32’30] spotify logosheet music logo
Opus 166
Tre Shakespeare-sonetter for tenor solo.
Translated by Egil A. Wyller. To Bjørn Haugan
[6’30]
Opus 306
”Naturens lovsang”, baryton and mixed choir
Lyrics: Birgit Larsen (his girlfiend, later wife)
Opus 330
”Du skal itte trø i graset”, voice and piano
Lyrics: Einar Skjæraasen
sheet music logo
Opus 344
“O I som spaserer så tankeløst om”, voice and piano
Melody from Valdres after Marit Okshovd
Opus 346
”Aldri er at hitte”, folk tune for voice and piano
Melody from Valdres after Marit Okshovd
Opus 380.1
”Kvite vengjer” by Johannes Myklebostad, arr for voice and piano
Lyrics: Johannes Myklebostad
Opus 383
“Til deg, Herre, set eg mi lit”, voice and organ
spotify logosheet music logo
Opus 390
”O perfect love”, solo and piano/organ
To Marcia and Harley
Opus 398
”I himmelen”, folk tune arr for voice and piano
Also in Swedish
youtube logo
Opus 411
”Eg søkjer deg tidleg” (I will seek Thee early), voice and piano
To Marit and Trond (son)
youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 439
"No skal du leva" Voice and piano
Lyrics: Gerd Grønvold Saue. To Ragna Dahlen
Opus 447
”Vi har en liten søster”, voice and piano
Lyrics: Inger Hagerup
Opus 448
”Thus spake Jeremiah”, voice and organ
To Sally Johnson and Robert Munns
youtube logosheet music logo
Opus 506
"Å Krist, som i bryllaup gjesta" for voice and piano (or organ)
Lyrics: Karl-Gustav Hildebrand. To Sverre and Veslemøy (daughter)
youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 703
Christ the lord is risen today. For organ and unison male choir
Mel. by Robert Williams
Opus 744
The same Day at the Evening. Voice and organ
Opus 745
Schubertiana by Thomas Beck, arr for female choir and baryton
Opus 751
Å Gud for jord og alter. Sang og orgel/klaver
Opus 752
Happiness. Voice and piano
Same as opus 38,5. Lyrics: André Bjerke
Opus 761
Tre arrangementer av sanger av Kristin Solli Schøyen
Lyrics and mel.: Kristin Solli Schøyen
"Skapningens vidnesbyrd", voice and string quartet
Lyrics and mel.: Kristin Solli Schøyen
"Det synes forunderlig", voice and piano/organ
Lyrics and mel.: Kristin Solli Schøyen
"Min søsters aftenbønn", voice and piano
Lyrics and mel.: Kristin Solli Schøyen
Opus 765
"Akk der kommer en tid". Voice and piano
Mel.: Harald Larsen (father in law)
Opus 766
"Kjærligheten" Voice and piano
Mel.: Harald Larsen (father in law)
Opus 778
Bordbønn
Lyrics: Erling Høygaard
Opus 780
Når fjordene blåner for voice and string orchestra
Opus 781
Gud signe deg, Norge for voice and string orchestra
Opus 782
Det lysnet i skogen for voice and string orchestra
Opus 783
Violen for voice and string orchestra
Opus 784
Der ligger et land (Gamle Norge) for voice and string orchestra
Opus 785
Dei gamle fjell i syningom for voice and string orchestra
Opus 786
Når solen faller (Solefaldsang) for voice and string orchestra
Opus 787
Ved sjøen den mørke (Norsk kjærlighetssang) for voice and string orchestra
Opus 788
Til Ungdommen for voice and string orchestra
Opus 789
I Rosenlund for voice and string orchestra
Opus 790
Løven gjesper for voice and string orchestra
Opus 791
No ser eg atter (Ved Rondane) for voice and string orchestra
Opus 792
Alt legger for din fot jeg ned.(Mit hjerte og min lyra) for voice and string orchestra
Opus 793
Eg gjette tulla. for voice and string orchestra
Opus 794
Å, eg veit meg eit land. for voice and string orchestra
Opus 795
Astri, mi Astri for voice and string orchestra
Opus 796
Jeg lagde meg så sildig voice and string orchestra
Opus 797
Mellom bakkar og berg (Nordmannen) for voice and string orchestra
Opus 798
Jeg kjører frem gjennom strålefryd for voice and string orchestra
Opus 799
Den fagre jenta for voice and string orchestra
Opus 800
Brudeferden i Hardanger for voice and string orchestra
Opus 814
Statt upp og gakk heim att. for baryton og orgel
Opus 827
"Norge, mitt Norge" by Alfred Paulsen, arr for voice and string quintet
Opus 828
"Einsam" by Johannes Myklebostad, arr for voice and piano
Opus 829
"Einsam" by Johannes Myklebostad, arr for soprano and orchestra
Opus 830
Mitt land av Johannes Myklebostad, arr for sopran og orkester
Opus 833
"Kvar sjel hev i trui sitt gull" for voice and piano
Opus 849
"I dag är nådens tid" Norwegian tune arr for voice and piano
Lyrics: Brorson
Opus 864
War ich nicht ein Halm auf frischem Wiesengrund? by Tsjaikowsky, arr for voice and orchestra
Opus 865
Warum sind denn die rosen so blass? by Tsjaikovsky, arr for voice and orchestra