Solo song

Opus 003 4 Naturskisser for sopran og orkester [11’]
1. ”Skogen”
2. ”Bekken”
3. ”Blåklokken”
4. ”Fjellet”
Opus 011 Fire Orheimsongar, sangsolo og klaver sheet music logosheet music logo
1. ”Morgonstund” [2’30] youtube logosheet music logosheet music logo
2. ”Valet” [3’] sheet music logosheet music logo
3. ”I ungdoms år” (også for mannskor) [2’30] sheet music logosheet music logo
4. ”Heimlengsla” [3’15] sheet music logosheet music logo
Opus 012 Fem Setrom-songar, sangsolo og klaver sheet music logo
1. ”Her vil eg kvile” [2’] sheet music logo
2. ”Å, var eg heime att” [2’] sheet music logo
3. ”Soldag i fjellet” (også med orkester) [2.3] sheet music logo
4. ”Natt” [1’30] sheet music logo
5. ”No er dagen runnen” [1.07] sheet music logo
Opus 022 ”Tru og Sæledrust”, Sang og klaver (også for strykeorkester)
1. ”Guds blod er vår kyrkjevin” [1’45]
2. ”Under trygd og himilvern” [2’30]
3. ”Brursylgjur” [1’45]
4. ”Heimanferd” [2’15]
Opus 031 ”Isgangsvær” song and strings/piano
Opus 034 3 religiøse folketoner for sang og klaver/orgel sheet music logo
1. ”Se solens skjønne lys og prakt” [2’] sheet music logo
2. ”Den lyse dag forgangen er” (also in swedish: "Den ljusa dag") [1’30] sheet music logo
3. ”I dag er nådens tid” (also in swedish: "Idag är nådens tid") Folk tune from Alvdal [3’] sheet music logo
Opus 038 6 sonetter for sang og klaver sheet music logo
1. ”Tingenes lengsel” [3’] youtube logosheet music logo
2. ”Den lille skjevhet” [2’30] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
3. ”Løven gjesper” [1’30] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
4. ”Et levet ansikt” [3’] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
5. ”Hva lykken er” [1’30] youtube logosheet music logo
6. ”Oppbrudd” [3’] youtube logosheet music logo
7. ”Havblikk” [3’]
Opus 042 To religiøse sanger (også svensk utg.) solo og klaver
1. ”Ordet” sheet music logo
2. ”Gjennom dødsskyggens dal” sheet music logo
Opus 052 ”The Moment” for soprano, celesta and percussion. [8’] nrk logosheet music logosheet music logo
Opus 057a Motetter for solo og orgel sheet music logo
1. ”Alle de som Faderen gir meg” [3’15] youtube logosheet music logo
2. ”Den som tror på Ham” [2’35] youtube logosheet music logo
Opus 057b 3. ”Til deg, Herre set eg mi lit” [2’15] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 080a ”Tenebrae factae sunt” Motett for baryton and organ [4’] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 080b ”Brødunderet” Motett for baryton og orgel [7’30]
Opus 085 3 sanger til tekst av André Bjerke sheet music logo
1. ”Til den letteste” [1’30] sheet music logo
2. ”Farao på ferie” [1’30] youtube logosheet music logo
3. ”Fru Kobro’s hubro” [1’] youtube logosheet music logo
Opus 142 ”Gebete für Mitgefangene” ,for soprano solo and organ [32’30] spotify logosheet music logo
Opus 166 Tre Shakespeare-sonetter for tenor solo. Translated by Egil A. Wyller [6’30]
Opus 306 ”Naturens lovsang”, baryton og klaver (elevarbeid).
Opus 330 ”Du skal itte trø i graset”, sang og klaver sheet music logo
Opus 344 “O I som spaserer så tankeløst om”, sang og klaver.
Opus 346 ”Aldri er at hitte”, folketonebearbeidelse for sang og klaver
Opus 380 ”Kvite vengjer”, bearbeidelse for sang og klaver, og utg for kor youtube logospotify logo
Opus 383 “Til deg, Herre, set eg mi lit”, solo og orgel spotify logosheet music logo
Opus 390 ”O perfect love”, solo and piano/organ
Opus 398 ”I himmelen”, også på svensk, bearb. for sang og klaver youtube logo
Opus 411 ”Eg søkjer deg tidleg” (I will seek Thee early), solo og klaver youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 439 "No skal du leva" Sang og klaver
Opus 448 ”Thus spake Jeremiah”, voice and organ youtube logosheet music logo
Opus 703 Christ the lord is risen today. For organ and unison male choir
Opus 740 Skapningens vidnesbyrd
Opus 741 Det synes forunderlig
Opus 744 The same Day at the Evening. Song and organ
Opus 745 Schubertiana by Thomas Beck, arr for female choir and baryton
Opus 751 Å Gud for jord og alter. Sang og orgel/klaver
Opus 752 Happiness. Song and piano
Opus 761 Tre arrangementer av sanger av Kristin Solli Schøyen
Opus 762 Skapningens vidnesbyrd, sang og strykekvartett
Opus 763 Det synes forunderlig, sang og klaver
Opus 764 Min søsters aftenbønn, sang og orgel
Opus 765 Akk der kommer en tid.
Opus 766 Kjærligheten
Opus 778 Bordbønn
Opus 780 Når fjordene blåner for sang og strykeorkester
Opus 781 Gud signe deg, Norge for sang og strykeorkester
Opus 782 Det lysnet i skogen for sang og strykeorkester
Opus 783 Violen for sang og strykeorkester
Opus 784 Der ligger et land (Gamle Norge) for sang og strykeorkester
Opus 785 Dei gamle fjell i syningom for sang og strykeorkester
Opus 786 Når solen faller (Solefaldsang) for sang og strykeorkester
Opus 787 Ved sjøen den mørke (Norsk kjærlighetssang) for sang og strykeorkester
Opus 788 Til Ungdommen for sang og strykeorkester
Opus 789 I Rosenlund for sang og strykeorkester
Opus 790 Løven gjesper for sang og strykeorkester
Opus 791 No ser eg atter (Ved Rondane) for sang og strykeorkester
Opus 792 Alt legger for din fot jeg ned.(Mit hjerte og min lyra) for sang og strykeorkester
Opus 793 Eg gjette tulla. for sang og strykeorkester
Opus 794 Å, eg veit meg eit land. for sang og strykeorkester
Opus 795 Astri, mi Astri for sang og strykeorkester
Opus 796 Jeg lagde meg så sildig for sang og strykeorkester
Opus 797 Mellom bakkar og berg (Nordmannen) for sang og strykeorkester
Opus 798 Jeg kjører frem gjennom strålefryd for sang og strykeorkester
Opus 799 Den fagre jenta for sang og strykeorkester
Opus 800 Brudeferden i Hardanger for sang og strykeorkester
Opus 802 Maria-vise
Opus 814 Statt upp og gakk heim att. for baryton og orgel
Opus 827 Norge, mitt Norge av Alfred Paulsen, arr for sang og strykekvintett
Opus 828 Einsam av Johannes Myklebostad, arr for sang og klaver
Opus 833 Kvar sjel har i trui sitt gull
Opus 842 I stråleglans skal bryte frem
Opus 849 I dag är nådens tid
Opus 864 War ich nicht ein Halm auf frischem Wiesengrund? by Tsjaikowsky
Opus 865 Warum sind denn die rosen so blass? by Tsjaikovsky