Works

Opus 001 Strykekvartett nr 1 (String Quartet no 1) [25’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 002a 2 Korsanger (Two songs for choir)
1. Davids 148. salme ”Lov Herren” (Psalm 148) [2’] sheet music logo
2. Sanctus [2’30] sheet music logo
Opus 002b ”Du gamle skanse” for mannskor, tenor og klaver. Kantate til jubileum ved Statens husflidsskole på Blaker skandse.
Opus 003 4 Naturskisser for sopran og orkester [11’]
1. ”Skogen”
2. ”Bekken”
3. ”Blåklokken”
4. ”Fjellet”
Opus 004 Variasjoner over folketonen ”Med Jesus vil eg fara” for organ [10’] sheet music logo
Opus 005 Symfoni nr 1 (Symphony no 1)
Opus 006 Tre folkevisebearbeidelser for damekor
1. ”Å desse gamle kjærringar” youtube logoyoutube logosheet music logo
2. ”I kveld er eg glad” sheet music logo
3. ”Hei huskom i hei” sheet music logo
Opus 007 Introduzione e Passacaglia (organ) [11’] youtube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 008 ”Høgfjell” Suite for orchestra [21’] sheet music logo
Opus 009 Toccata (organ) [4’12] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 009b ”Jesus din søte forening” Koralforspill [3’] youtube logoyoutube logo
Opus 010a Sonate for fiolin og klaver (Sonata for violin and piano) [23’] youtube logosheet music logo
Opus 010b Sonata for Bassoon and piano (fagott og klaver), arr av Robert Rønnes youtube logo
Opus 011 Fire Orheimsongar, sangsolo og klaver sheet music logosheet music logo
1. ”Morgonstund” [2’30] youtube logosheet music logosheet music logo
2. ”Valet” [3’] sheet music logosheet music logo
3. ”I ungdoms år” (også for mannskor) [2’30] sheet music logosheet music logo
4. ”Heimlengsla” [3’15] sheet music logosheet music logo
Opus 012 Fem Setrom-songar, sangsolo og klaver sheet music logo
1. ”Her vil eg kvile” [2’] sheet music logo
2. ”Å, var eg heime att” [2’] sheet music logo
3. ”Soldag i fjellet” (også med orkester) [2.3] sheet music logo
4. ”Natt” [1’30] sheet music logo
5. ”No er dagen runnen” [1.07] sheet music logo
Opus 013 Symfoni nr 2 (Symphony no 2)
Opus 014a ”Nådevegen” Norrønt kristenkvede for soli, kor og orkester [75’] youtube logosheet music logo
Opus 014b Krosshymne for bl.kor, blåsere, pauker (orgel) [8’15] sheet music logo
Opus 015 ”Norge mitt land” Baryton, kor og ork. [12’] sheet music logosheet music logo
Opus 016 Tre kaverstykker (Three piano pieces) sheet music logosheet music logo
1. Preludium (Prelude) [1’] youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
2. Melodi (Melody) [3’30] youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
3. Halling (Norwegian dance) [2’] youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 017a Concerto grosso for 3 trompets and strings. Divertimento for 3 trompets and strings [15’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 017b Concerto for 3 trompets and organ [16’] sheet music logo
Opus 018 Intrata, (Intrada) organ [6’] sheet music logo
Opus 019 ”Spenningens land”, orkester (The land of Suspence) [9’] nrk logosheet music logo
Opus 020 2 orgelstykker (Two pieces for organ)
1. Pastorale [3’10] youtube logoyoutube logo
2. Toccata in G-major [2’] youtube logo
Opus 021 Variasjoner for klaver (variationes for piano) [9’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 022 ”Tru og Sæledrust”, Sang og klaver (også for strykeorkester)
1. ”Guds blod er vår kyrkjevin” [1’45]
2. ”Under trygd og himilvern” [2’30]
3. ”Brursylgjur” [1’45]
4. ”Heimanferd” [2’15]
Opus 023 Strykekvartett nr 2 (String quartet no 2) [25’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 024 Høytidspreludier for orgel (Preludes for organ) sheet music logo
1. Jul (Av høyheten opprunnen er) [3’] sheet music logo
2. Påske (Påskemorgen) [2’30] sheet music logo
3. Pinse (Apostlene satt) [2’20] sheet music logo
4. Allehelgenssøndag (Den store hvite flokk) [3’25] sheet music logo
Opus 025 Festouverture, orkester. (Festival overture) [8’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 026 Symfoni for strykere (Symphony for strings) [20’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 027 Landstad-kantate, sopransolo, kor og orgel. [25’] sheet music logo
Opus 028 ”Deus Sancta Trinitas”, organ [10’] sheet music logo
Opus 029 Concertino for Clarinetto, Corno Inglese and Strings [19’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 030 Hymnus (Veni Creator), blandet kor sheet music logosheet music logo
Opus 031 ”Isgangsvær” song and strings/piano
Opus 032 ”Troens triumf” "The Triumph of Faith Suite for mixed choir [12’] youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 033 ”Solsong”, (Awakening of spring) mixed choir and orchestra [10’] sheet music logo
Opus 034 3 religiøse folketoner for sang og klaver/orgel sheet music logo
1. ”Se solens skjønne lys og prakt” [2’] sheet music logo
2. ”Den lyse dag forgangen er” (also in swedish: "Den ljusa dag") [1’30] sheet music logo
3. ”I dag er nådens tid” (also in swedish: "Idag är nådens tid") Folk tune from Alvdal [3’] sheet music logo
Opus 035 Sonatine for klaver. (Sonatina for piano) [6’] sheet music logo
Opus 036 ”Brennofferet” (”The burnt Sacrifice”) for resitasjon, kor og orkester [20’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 037 Fantasia trionfale (organ) (Han hyller seg i lys) [5’40] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 038 6 sonetter for sang og klaver sheet music logo
1. ”Tingenes lengsel” [3’] youtube logosheet music logo
2. ”Den lille skjevhet” [2’30] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
3. ”Løven gjesper” [1’30] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
4. ”Et levet ansikt” [3’] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
5. ”Hva lykken er” [1’30] youtube logosheet music logo
6. ”Oppbrudd” [3’] youtube logosheet music logo
7. ”Havblikk” [3’]
Opus 039 ”Jeg har bygget et hus”, "I have built a house" Church cantata to the opening of Torshov Church, Soprano solo, choir, organ and congregation. [11’]
Opus 040 Strykekvartett nr 3 (String Quartet no 3) [24’] sheet music logosheet music logo
Opus 041 ”Ungdom”, Avholdskantate for resitasjon, baryton, blandet kor og orkester [23’] youtube logo
Opus 042 To religiøse sanger (også svensk utg.) solo og klaver
1. ”Ordet” sheet music logo
2. ”Gjennom dødsskyggens dal” sheet music logo
Opus 043 Three motets for mixed choir, (Male Choir edition -1979)
1. “Thus saith the Lord” (Så sier Gud) [2’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
2. “Peace I leave with you” [2’30] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
3. “I will praise Thee, o Lord” [1’30] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 044 Partita over “Hos Gud er idel glede” "In Heaven is joy", orgel [7’25] youtube logosheet music logo
Opus 045 Motetter for gudstjenesten, blandet kor
Opus 045 1. ”Landet har gitt sin grøde” sheet music logo
Opus 045 2. ”Velsignet være Han” (Blessed be he) Mixed Choir youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
2. ”Velsignet være Han” (Blessed be he) Children choir spotify logosheet music logo
Opus 045 3. ”Vær ikke bekymret”,(Do not be anxious) også på dansk youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 045 4. ”Han er oppstanden”, (He has risen) også på svensk og dansk youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 045 5. ”Fader jeg vil” youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 045 6. ”Himlenes rike”, også på dansk youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 045 7. ”Kommer vel lyset inn” (Kommer nogen med et lys. Danish) youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 046 ”De syv segl” (”The seven Seals”) Visions for ork. [27’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 047 Jesu syv ord på korset (The seven words from the cross), Oratorium for solo and mixed choir [17’] youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 048 3 Preludes (organ)
1. Intrata ”Christ the Lord is risen today” sheet music logo
2. “Happy Christmas comes once more”
3. “Built on a Rock” (Kirken den er et gammelt hus (with choir and congregation) sheet music logosheet music logo
Opus 049 “Psalmus 93”, mixed choir.Dominus Regnat [3’40] sheet music logosheet music logo
Opus 050 “Pieta”, organ [4’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 051 “Stå opp, bli lys” Koralkantate for sopran solo, blandet kor, menighet og orgel [12’] sheet music logo
Opus 052 ”The Moment” for soprano, celesta and percussion. [8’] nrk logosheet music logosheet music logo
Opus 053 ”Collocations”, orchestra [10’15] youtube logoyoutube logo
Opus 054 ”De Profundis”, mixed choir [7’30] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 055 ”Praise to God” mixed choir [4’30] youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 056 Strykekvartett nr 4 (String quartet no 4) [13’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 057a Motetter for solo og orgel sheet music logo
1. ”Alle de som Faderen gir meg” [3’15] youtube logosheet music logo
2. ”Den som tror på Ham” [2’35] youtube logosheet music logo
Opus 057b 3. ”Til deg, Herre set eg mi lit” [2’15] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 058a ”Lucis Creator optime” for soli, choir and orchestra [25’] youtube logosheet music logo
Opus 058b ”Audi” for choir with 8 voices (from Lucis C.O) [4’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 059 6 salmetoner sheet music logo
1. ”Du dag med ro og kvile” sheet music logo
2. ”O Jesus Krist vår Herre kjær” sheet music logo
3. ”Del ditt brød med sulten bror” sheet music logo
4. ”Hen over jord et pilgrimstog” sheet music logo
5. ”Kristus, du er alt mitt håp” sheet music logo
6. ”En dalende dag, en stakket stund” sheet music logo
Opus 060a ”Entrata festiva” for symphonic band (Intrata festiva) [6’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 060b ”Entrata festiva” for brass, arr: Gareth A.Jones
Opus 061 Four Proverbs for mixed choir
1. “The Path of the Just” [3’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
2. “Trust in the Lord” [3’45] sheet music logo
3. “All the Ways of a Man” [6’30] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
4. “If you receive my Words” [6’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 062 “Suoni” for flute, marimba and female choir [8’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 063 ”Spes Mundi” –Verdens håp. (The Hope of the World - Mass) Messe for kor, kirkespill, orgel, trompet, orff-instrumenter, liturg og menighet [36’] youtube logonrk logosheet music logo
Opus 064 8 salmetoner sheet music logo
1. ”Jeg bor ved kanten av et hav” youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
2. ”Høstens Herre” sheet music logo
3. ”Gud, i en tid” og for bl.kor, trompet og orgel youtube logosheet music logo
4. ”Ikke ved makt” (og på svensk: Inte med makt) youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
5. ”Stundom kjenner vi Herrens vilje” sheet music logo
6. ”Vi er døypte” sheet music logo
7. ”Herre, jeg vil gjerne takke” sheet music logo
8. ”Å salige dag” sheet music logo
Opus 065 ”Pia memoria” Requiem for 9 brass instruments [16’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 066 ”Med krone og stjerne” Juleopera (Christmas opera) [37’] youtube logonrk logo
Opus 067 Høsttakkefest, messe for barnekor, blandet kor, resitasjon, orgel og instrumenter (Svein Ellingsen) [48’] youtube logosheet music logo
Opus 068 ”Resurrexit”, organ [10’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 069 ”Tu es Petrus”, organ [9’30] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 070a ”Shells”, female choir [4’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 070b ”Psalm 77”, mixed choir [8’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 071 ”Mirage”, orchestra [14’] youtube logosheet music logo
Opus 072 ”Kärlekens lov”, female choir, triangel, bell, claves. (Lobpreis der Liebe/In Praise of Love) [13’30] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 073 7 introitus for påsketiden, blandet kor og orgel. (også på svensk) sheet music logo
1. ”Kristus er oppstanden” [2’30] sheet music logo
2. ”Den som lever i Kristus” [1’40] sheet music logo
3. ”Herren er nær” [2’] sheet music logo
4. ”Om Herrens godhet” [1’30] sheet music logo
5. ”La hyllingsrop lyde” [2’20] sheet music logo
6. ”Syng en ny sang” [1’45] sheet music logo
7. ”Forkynn det med fryderop” [2’] sheet music logo
Opus 074a ”Exultate”, organ [10’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 074b ”Exultate”, orchestra. Exsultate [10’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 075 ”Veni Creator Spiritus”, partita for organ (Kom hellig Ånd med skapermakt) [9’30] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 076 ”Ichthys” (the Fish), orchestra [12’30] youtube logosheet music logo
Opus 077a ”Dies irae” (Sami) for 4 bl.kor, blåsere og slagverk [14’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 077b ”Laul’la” (from Dies irae)(Sami) [3’15] sheet music logo
Opus 078 Et norsk Te Deum (a Norwegian Te Deum) for mixed choir and orchestra [12’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 079 ”O Crux”, for choir, 8-voices a cappella [6’30] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 080a ”Tenebrae factae sunt” Motett for baryton and organ [4’] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 080b ”Brødunderet” Motett for baryton og orgel [7’30]
Opus 081a ”Veni”, 8-stemmig kor (Choir 8-voices) [5’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 081b ”Gammelvegen”, 8-stemmig kor [7’] youtube logosheet music logo
Opus 082 ”Rhapsody in green”, Brass-quintet [13’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 083 “Das alte Lied”, mixed choir and piano [13’30] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 084 ”Suite d’Orgue”, organ [19’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 085 3 sanger til tekst av André Bjerke sheet music logo
1. ”Til den letteste” [1’30] sheet music logo
2. ”Farao på ferie” [1’30] youtube logosheet music logo
3. ”Fru Kobro’s hubro” [1’] youtube logosheet music logo
Opus 086 6 viser for barn, barnekor sheet music logo
1. ”Jesus tok de små i favn” sheet music logo
2. ”Det var en gang en mann” sheet music logo
3. ”Når solen skinner og jeg er glad” sheet music logo
4. ”Jesus renser tempelet” sheet music logo
5. ”Bartimeus, den blinde tigger” sheet music logo
6. ”Hosianna, Davids sønn” sheet music logo
Opus 087 Music for 6 trombones [16’] youtube logosheet music logo
Opus 088 ”Beata nobis”, Male Choir [4’45] spotify logosheet music logo
Opus 089 ”The Day of the Lord” for Narrator, choir & organ. (Also in Norwegian and Swedish: "Herrens dag") [9’30] sheet music logosheet music logo
Opus 090a “Mountain scenes”, Fantasy for concert Band [9’] youtube logoyoutube logoyoutube logo
Opus 090b “Mountain scenes”, omarbeidet [6’] sheet music logosheet music logo
Opus 091 Masquerade for brass [13’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 092a “Jag är A och O” (I am the Alpha and Omega) [3’30]
Opus 092b ”Sing and Rejoice”, mixed choir, “Mit fröhlichem Schall” (tysk utg. bl.kor) [3’] youtube logoyoutube logoyoutube logonrk logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 093a “Du sammanväver”, mixed choir [2’30] sheet music logo
Opus 093b “Jeg vil synge deg en ny sang” (I will sing you a new song), Mixed choir. also for children choir [3’10] sheet music logosheet music logo
Opus 093c “I am my Brother's keeper”, 4-voices female choir. [3’30] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 094 “Celebration”, Concert band [10’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 095 “A Hymn of Human Rights” (Fred Kaan), choir, organ and percussion. [10’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 096 “Crux fidelis” Hymn for recitation and organ [13’] youtube logosheet music logo
Opus 097 ”Sinfonia del mare”, orchestra [12’45] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 098 ”In principio”, mixed choir [6’] youtube logonrk logosheet music logo
Opus 099 Moro-vers for baryton, barnekor, fløyte og klaver [13’30] sheet music logo
Nå begynner vi sheet music logo
Det er sant at jeg fant sheet music logo
Tonen som satt fast sheet music logo
Hva Vilde kan sheet music logo
Trøst for kusma sheet music logo
Bygge slott sheet music logo
Opus 100 ”For a small Planet” (Fred Kaan), Mixed Choir, String Quartet, Harp/Piano and Recitation [17’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 101 ”Hvor er Gud”, (Frithjov Iversen) 2-st.ungdomskor, fløyte og klaver [15’] youtube logosheet music logo
Opus 102 Missa brevis for mixed choir: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei [15’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 103 5 folkeviser for damekor
1. ”Guds søn har gjort mig fri” [4’] youtube logosheet music logo
2. ”Torø liti” [2’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
3. ”Jeg lagde meg så sildig” [2’45] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
4. ”Brumbaskøn i Bumba” Bådn-låt. folk tune. Same as op 489 [1’35] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
5. ”Det var je og det var du.” [1’35] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 104 ”The Wall is down” Mixed choir [8’30] sheet music logosheet music logo
Opus 105 “The greater Glory”, Concert band [3’30] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 106a “What the Lord requires”, mixed choir [2’] youtube logosheet music logo
Opus 106b “The Lamentations of Jeremiah”, mixed choir [5’45] sheet music logosheet music logo
Opus 107 "Adoro te" for mixed choir [6’] sheet music logo
Opus 108 “Laudamus”, Hand-bells [7’] youtube logosheet music logo
Opus 109 “Som ein seder på Libanon”, damekor [4’30] youtube logosheet music logo
Opus 110 ”Ave Maria” for violin and mixed choir [10’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 111 ”Stabat Mater”, cello and mixed choir [15’50] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 112 ”My Soul there is a Country”, mixed choir [7’] youtube logo
Opus 113 4 introitus for advent , organ and choir, Also in English: ”Four liturgical songs” sheet music logosheet music logo
1. ”Rop av fryd og jubel” (Shout with joy and singing) [2’] sheet music logosheet music logo
2. ”Se, Guds bolig er hos menneskene” (God's dwelling) [2’30] sheet music logosheet music logo
3. ”Som en soloppgang” (As the Dawn of Day) [2’20] sheet music logosheet music logo
4. "Din frelse kommer" (Your Saviour comes) [2’] sheet music logosheet music logo
Opus 114a Concerto for Horn and Orchestra [17’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 114b Concerto for Horn and Orchestra. For for horn and Piano [17’] sheet music logo
Opus 114c “Suoni Nostalgici”, choir and organ [4'30"] sheet music logo
Opus 115 Strykekvartett nr 5 (String Quartet no 5) [18’] youtube logosheet music logo
Opus 116 “Salomos Høysang”, Kirkeopera (Church opera) [76’] youtube logosheet music logo
Opus 117 “Vägmärken”, male choir and clarinett [13’30] sheet music logo
Opus 118 ”Dansen i Trollberget”, male choir [7’30] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 119 ”Canto”, horn solo. (Three Sacred Songs) [4’30] youtube logosheet music logo
Opus 120 Drei geistliche Lieder (Three sacred songs) for mixed choir [10’] sheet music logo
Letzte Bitte, The last Prayer sheet music logo
Ergebung, Submission sheet music logo
Erhebung, Exaltation sheet music logo
Opus 121 Canzona, double base solo [7’] sheet music logo
Opus 122 Messa per Percussione [28’] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 123 ”Prélude héroique”, organ [3’] youtube logosheet music logo
Opus 124 4 salmetoner (Four psalms) sheet music logo
Opus 125 ”The steadfast Love” (Die Güte des Herrn), Choir [7’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 126 “No me lleveis al Mar”, male choir and rhythm instr. [5’] sheet music logosheet music logo
Opus 127 “Menneskelandskap”, female choir [9’] sheet music logo
Lys pastell. Female choir sheet music logo
Dei gode timane. Female choir sheet music logo
Snart er det sommar. Female choir sheet music logo
Opus 128 “Concerto Arctandriae”, string orchestra [21’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 129 “Ave Christe” for 3 girl-choirs and instruments [12’30] youtube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 130 “Den nye tid” ,choir and consert band [6’30] sheet music logo
Opus 131 ”Monté a la Gloire”, organ [12’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 132 Fire Grieg-romanser, arr for blandet kor sheet music logo
1. ”Takk for ditt råd” sheet music logo
2. ”Solveigs vuggevise” sheet music logo
3. ”Med en primula veris” youtube logosheet music logo
4. ”Et håp” sheet music logo
Opus 133 ”Le verbe éternel”, organ [8’40] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 134 ”Canto sacrum”, cello solo [5’] sheet music logo
Opus 135 “The Conch”, male quartet [8’30] spotify logosheet music logo
Opus 136 “Festo Pentecostes”, female choir [11’] sheet music logo
Opus 137 Concerto sacro for violin and organ [11’] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 138 “Sancta Maria”, female choir [4’] youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 139 Fanfare, orchestra [3’] youtube logosheet music logo
Opus 140 ”Miserere”, 16-voices choir a cappella [14’40] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 141 ”One Mighty Flowering Tree” , choir, brass and percussion [23’] youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 142 ”Gebete für Mitgefangene” ,for soprano solo and organ [32’30] spotify logosheet music logo
Opus 143 ”Natten skrider förbi”, male choir [7’] sheet music logo
Opus 144 ”Kristnikvede” kor og orkester [32’25] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 145 ”Libertas Vincit” for recitation, mixed choir and chamber orchestra [30’] youtube logo
Opus 146 ”Be not afraid” (Isaiah), for mixed choir (Swedish: ”Varen icke förskräckta” for bl.kor og orgel 1963) [4’] youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 147 101 salmetoner, (101 psalms) norske, svenske, finske, danske, tyske og engelske. (liste over salmene eget sted) sheet music logo
Opus 148 “Eingong”,sopransolo og damekor [4’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 149 ”A Song as in the Night” , sopr.solo, baryton, mixed choir, flute, strings and percussion [32’] youtube logosheet music logo
Opus 150 “Juleaften” , female choir [15’] sheet music logo
Opus 151 “Mary's Song” , female choir [5’] youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 152a “Magnificat for a new Millenium” , to the World Fair in Hannover, female choir, 4 trombones and perc. [35’] youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 152b “Magnificat for a new Millenium” (Fred Kaan) for mixed choir, 4 trombones and perc. [35’] sheet music logo
”The Present Tense” (from Op.152b),mixed choir a cap. sheet music logo
“The Present Tense” (from Op.152b),male voices a cap. sheet music logo
“Gespannt in die Zeit”,(german version of ”The Present Tense”) mixed choir a cap. sheet music logo
Opus 152c “Magnificat for a new Millenium” (Fred Kaan) for recitation, string quartet, mixed choir, 4 trombones and perc. [37’]
Opus 152d “The present Tense”, organ and percussion
Opus 153a “Christ ist erstanden”, organ and percussion [17’] youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 153b ”Immortal Bach”, mixed choir [6’] youtube logoyoutube logoyoutube logonrk logospotify logosheet music logo
Opus 154 ”Jerusalem” fron Apoc.J, for 8-voices mixed choir [8’30] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 155 ”Apocalypsis Joannis” Symphony with soloists and choir. Commissioned by the Oslo Philharmonic Orchestra [93’] youtube logoyoutube logoyoutube logonrk logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 156a ”Salve Regina”, male choir. Maria-antifon [4’45] spotify logosheet music logo
Opus 156b Psalm 138, mixed choir and brass quintet sheet music logo
Opus 157 “Prayers of Kierkegaard”, mixed choir [20’] youtube logospotify logosheet music logo
Part: "Great are you, o God" youtube logospotify logosheet music logo
Opus 158 To preludier for sørgehøytid, (Two preludes for mourned), organ sheet music logo
1. Amazing Grace [3’30] sheet music logo
2. Beati [2’30] sheet music logo
Opus 159 “Ode til mennesket” , resitasjon, solister, kor og orkester. [34’] sheet music logosheet music logo
Opus 160 “Susanni”, male choir [3’] sheet music logo
Opus 161 ”Kven ser vegen”, blandet kor [12’] sheet music logo
Opus 162 ”The Word became Flesh” , mixed choir [8’] spotify logosheet music logo
Opus 163 “Drømmen kan du alltid eie”, blandet kor. Mel av Tove Karoline Knutsen [5’]
Opus 164a ”Reach out for Peace”, soprano solo, choir and orchestra. To Cæciliaforeningens 125-års aniversary. [45’] sheet music logo
Opus 164b “The meaning of Love” (fra “Reach out for Peace”), mixed choir [6’30] spotify logosheet music logo
Opus 165 “Die Sternseherin” , female choir [6’] spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 166 Tre Shakespeare-sonetter for tenor solo. Translated by Egil A. Wyller [6’30]
Opus 167a “Psalmus 138” for violin solo, mixed choir and orchestra. [10’] sheet music logo
Opus 167b ”Confitebor tibi in toto corde meo” for violin solo, mixed choir and organ. [6’] sheet music logo
Opus 168 ”Sansene” , damekor. [4’15] spotify logosheet music logo
Opus 169 ”Atterljom”, flute, clarinet and marimba [19’] sheet music logo
Opus 170 ”Nytt er livet”, female choir [7’] youtube logospotify logosheet music logo
Opus 171 ”Die sieben Worte”, mixed choir [13’] spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 172 ”Timen er inne” , mixed choir and organ [2’15]
Opus 173 ”Herr, neige deine Ohren” (Lord, hear my urgent pleading and consider me) , mixed choir [7’] spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 174 ”Transfiguring Hope” , mixed choir [10’] sheet music logo
Opus 175 ”Reste sig och sprängde sin klädning”, damekor [8’]
Opus 176 ”Deus salvator meus”, mixed choir [6’] sheet music logo
Opus 177 ”Der Ölbaum spricht” (Oliventreet taler) 8-voices female choir [4’15] youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 178 Trio for violin, viola and cello [17’] youtube logosheet music logo
Opus 179 To André Bjerke-sonetter for blandet kor sheet music logo
1. ”Et levet ansikt” [3’] youtube logosheet music logo
2. ”Løven gjesper” [1’30] youtube logosheet music logo
Opus 180 ”Es sollen wohl Berge weichen” (Jesaia), mixed choir (Herr, sei mir gnädich)and (Herr, dein Erbarmer) [5’30] youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 181 ”Mitt hjertes Herre” (Lord of my Heart) for three choirs a cappella [8’] sheet music logo
Opus 301 ”Herren gjør vel”, Motett for blandet kor (elevarbeid)
Opus 302 ”La meg Gud”, Kanon for blandet kor (elevarbeid)
Opus 303 ”La min jordiske takkesang”, blandet kor (elevarbeid)
Opus 304 ”Halleluja”, blandet kor (elevarbeid)
Opus 305 ”Hvorfor, Herre?”, blandet kor (elevarbeid) sheet music logo
Opus 306 ”Naturens lovsang”, baryton og klaver (elevarbeid).
Opus 307 ”Kirken den er et gammelt hus”, orgelfuge (elevarbeid) sheet music logo
Opus 308 ”Kirken den er et gammelt hus”, blandet kor og damekor
Opus 309.1 ”Morgon-mod”, mixed choir sheet music logo
”Morgon-mod”, female choir spotify logosheet music logo
Opus 310 ”Sveinkall-vise”, mannskor sheet music logo
Opus 311 Norsk salme: ”Herre over alt og alle”, salme for blandet kor sheet music logo
Opus 312 ”Julebøn”, blandet kor sheet music logo
Opus 313 ”Fader vår”, koral for blandet kor
Opus 314 ”Du fader over sol”, blandet kor
Opus 315 ”Vårt Heimland”, mannskor sheet music logo
Opus 318 Koral , mixed choir sheet music logo
Opus 319 ”Vår”, damekor youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 320 ”Fola, fola blakken” av Grieg, bearbeidelse for damekor sheet music logo
Opus 321 ”Treskopike” for resitasjon and piano.
Opus 322 ”Sangen”, blandet kor sheet music logo
Opus 323 ”De æ so fagert i Finneslotte”, folkevisebearb. for mannskor youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 324 Barnebilder, (10 easy piano pieces for children) sheet music logo
Løvet faller. Falling leaves. Fallendes Laub youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Tinnsoldatenes marsj. March of the Tin Soldiers. Marsch der Zinnsoldaten sheet music logo
Svalen. The Swallow. Die Schwalbe sheet music logo
Den gamle skilpadden. The old Turtle. Die alte Schildkröte sheet music logo
Gåsemor. Mother Goose. Gänsemutter sheet music logo
Fødselsdagsmarsj. Birthday March. Geburtstagsmarsch sheet music logo
Snurrebassen. The Whirligig. Der Brummkreisel sheet music logo
Dansedukken. The dancing Doll. Die Tanzpuppe sheet music logo
Den nye ballen. The new Ball. Der neue Ball sheet music logo
Opus 324 Aftenbønn. Evening Prayer. Abendgebet sheet music logo
Opus 325 ”Sinn”, mixed choir youtube logosheet music logo
Opus 326 "Välsignad är du" for mixed choir and organ
Opus 327 ”Milde Jesus”, bearbeidelse for damekor eller 3-stemmig barnekor sheet music logo
Opus 328 ”Lugn vilar sjön”, bearbeidelse for damekor
Opus 329 ”Julemotett” av Alnæs, bearbeidelse for damekor/orkester sheet music logo
Opus 330 ”Du skal itte trø i graset”, sang og klaver sheet music logo
Opus 331.1 ”Cry out and shout” (Rop ut med fryd) for mixed choir youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
”Cry out and shout” (Rop ut med fryd) for male choir sheet music logosheet music logo
Opus 332 Oppsang for Det Norske Solistkor, blandet kor
Opus 333 ”Krist sto opp av døde”, bearb. for bl.k., 2tromp. ,2tromb.
Opus 334 “Å la-la deg Tirilill”, blandet kor sheet music logo
Opus 335 ”Bön, kärlek och tro”, mannskor sheet music logosheet music logo
Opus 336 4 små pianostykker (Four small piano pieces) (Ny utgave: Fire fjellblomster 1991) sheet music logo
”Geit-svingel” sheet music logo
”Fjell-timotei” (Rabbe-siv) sheet music logo
”Myrull” sheet music logo
”Røsslyng” youtube logosheet music logo
Opus 337 Toccatina, piano
Opus 338 ”Du skal engang gå inn gjennom dødsskyggens dal” . Også på svensk: ”Må jag minnas”. Salmetone
Opus 339 3 motetter for blandet kor:
“Thus saith the Lord” (Så sier Gud) sheet music logo
"Fred etterlater jeg dere" sheet music logo
"Jeg vil prise deg, Gud" sheet music logo
Opus 340 ”Lord God of Israel”, mixed choir sheet music logo
Opus 341 “I will be as the Dew”, mixed choir sheet music logo
Opus 342 “Han er opstanden”, mixed choir spotify logosheet music logosheet music logo
“Han er opstanden”, female choir spotify logosheet music logosheet music logo
“Han er opstanden”, male choir sheet music logosheet music logo
Opus 343 ”Busen og småguten” (The boy and the Bogeyman), male choir youtube logosheet music logo
Opus 344 “O I som spaserer så tankeløst om”, sang og klaver.
Opus 345 ”I må ikke være bekymrede”, blandet kor youtube logosheet music logo
Opus 346 ”Aldri er at hitte”, folketonebearbeidelse for sang og klaver
Opus 347 ”Yet a little while”, mixed choir youtube logospotify logosheet music logo
Opus 348 “The Benediction” (Velsignelsen), mixed choir youtube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 349 “Himmeriget”, blandet kor sheet music logo
Opus 350 ”The happy Christmas comes once again”, organ sheet music logo
Opus 351 “Where you there”, arr for mixed choir/male choir
Opus 352 ”O dyp av visdom” (O the depth of the Riches), mixed choir
Opus 354 “I stenbrottet” , blandet kor sheet music logo
Opus 355.1 ”Pål sine hønur”, folktune. mixed choir youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
”Pål sine hønur”, folktune. male choir youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 356 Psalm 138 for two choirs (se 2001: Great is the Glory) (also for female choir and Brass quintet) sheet music logo
Opus 357 "Velsignet være kongen som kommer" ”Välsignad är Han”, mixed choir and organ sheet music logo
Opus 358 ”Good Christian men”(In Dulci Jubilo) Arr for mixed choir, two violins and organ sheet music logo
Opus 359 ”O come all ye faithful”, arr for mixed choir, trumpet and organ sheet music logo
Opus 360 ”Dyp av nåde” bearbeidet for blandet kor og orgel youtube logosheet music logo
Opus 361 I am the bread of life (Eg er livsens brød) youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 362 ”Herre, nu låter du din tjänare” (Lord, now lettest Thou), mixed choir and organ sheet music logo
Opus 363 ”Inför Honom” (Before Him), (Alle folkeslag skal samlast) mixed choir and organ or baryton and organ sheet music logo
Opus 364 ”Hosianna, velsignet være Han”, (svensk), "Blessed is he" for mixed choir and organ sheet music logo
Opus 365 ”Hosanna! Blessed is He” mixed choir and organ sheet music logo
Opus 366 ”Krist sto opp av døde”, bearbeidet for unisont kor, metallofon og orgel
Opus 367 ”Gå under Jesu kors å stå”, bearb. for blandet kor og orgel
Opus 368 ”O Jesus på din alterfot”, bearb. for blandet kor og orgel sheet music logo
Opus 369 ”Sørg, o kjære Fader, du”, (Come, Ye Faithful) organ prelude sheet music logo
Opus 370 ”När Hjälparen kommer” (The Spirit of Truth), mixed choir and organ
Opus 371 ”Denna är min älskade son” (Detta är min älskade son)(Dette er min elskede sønn) (This is my Beloved Son), mixed choir and organ sheet music logosheet music logo
Opus 372 “Fred være med dere”, mixed choir and organ. (Original: ”Peace be unto you”) spotify logosheet music logo
Opus 373 ”Stå upp och gå dina färde” (Statt upp og gakk heim att), blandet kor og orgel. Også for baryton og orgel
Opus 374 Bryllupsmarsj, (Wedding march) organ youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 375 ”Nunc dimittis”, mixed choir and organ sheet music logo
Opus 376 ”Jesus Kristus, Guds einborne”, bearb. for bl.kor og orgel
Opus 377 ”Syng for Herren en ny sang”, mannskor sheet music logo
Opus 378 Vi samler glad vårt unge folk, for mixed choir, recorders and organ sheet music logo
”The night is far spent”, mixed choir and organ sheet music logo
Opus 379 ”Løvetannen”, male choir youtube logosheet music logo
Opus 380 ”Kvite vengjer”, bearbeidelse for sang og klaver, og utg for kor youtube logospotify logo
Opus 381 “Kom la oss juble for Herren”, bl. kor, blokkfløyte og triangel sheet music logo
”Now is Christ risen”, flute or trumpet, bells, organ and mixed choir sheet music logo
Opus 382 ”Thou, o Lord”, mixed choir youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 383 “Til deg, Herre, set eg mi lit”, solo og orgel spotify logosheet music logo
Opus 384 ”Missa Nostrale”, Høymesseliturgi for liturg, men. og orgel
Opus 385 Intrada for 5 brass instruments
Opus 386 ”Lord by whose breath”, mixed choir, trumpet, congregation and organ sheet music logo
Opus 387 “Trust in the Lord”, mixed choir sheet music logo
Opus 388 ”Søk Herren” (Seek ye the Lord), female choir youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 389 “Jerusalem” (Swedish), mixed choir and organ
Opus 390 ”O perfect love”, solo and piano/organ
Opus 391 ”Hvilket menneske blandt dere” (The Parable of the good Shepherd), mixed choir, organ and triangle sheet music logo
Opus 392 ”Din mor vid korset”, salmetone, koralsats
Opus 393 ”Aldrig var Gud”, salmetone, koralsats
Opus 394 ”All the ways of a man”, mixed choir youtube logosheet music logo
Opus 395 “I de sene timers stillhet”, "Aftensalme", salmetone, koralsats
Opus 396 ”Gud är inte utan vittnen”, salmetone, koralsats
Opus 397 ”En liten mänska”, salmetone, koralsats
Opus 398 ”I himmelen”, også på svensk, bearb. for sang og klaver youtube logo
Opus 399 ”Nu finns bara Gud och du” , salmetone, koralsats
Opus 400 ”Kyrie”, mixed choir. From a thanksgiving mass youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 401 ”O at i din tystnad att få vakna”, salmetone, koralsats
Opus 402 ”Song of Praise”, claves, tamburin and mixed choir youtube logospotify logosheet music logo
Opus 403 ”Sätt en ring på hans hand” Kor og Klaver spotify logosheet music logo
Opus 404 ”Jag har ofte frågor, Herre”, salmetone, koralsats
Opus 405 ”När vi söker efter tro”, salmetone, koralsats
Opus 406 ”Brorskap”, salmetone, koralsats
Opus 407 ”Når adventskransen tennes”, barnekor og orgel sheet music logo
Opus 408 ”Visdom over all forstand”, mannskor sheet music logo
Opus 409 ”Det er en røst”,"There is a voice" blandet kor (ten-sing) og instrumenter sheet music logo
Opus 410 ”Den dagg som markens stenar” same as: Jeg bor ved kanten, salmetone, koralsats
Opus 411 ”Eg søkjer deg tidleg” (I will seek Thee early), solo og klaver youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 412 ”Sannhetens ånd”, blandet kor og orgel spotify logosheet music logo
Opus 413 To kjenningsmelodier til Barne-TV, fl.,obo,2cl,fag,vibr.
Opus 414 ”Festludium”, organ (Fest-ludium) sheet music logo
Opus 415.1 ”I will greatly Rejoice”, mixed choir youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
”I will greatly Rejoice”, male choir youtube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 416 Salme 100, mixed choir and organ. Psalm 100 youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 417 Two folk songs for mixed choir sheet music logo
”Arirang” (Korean) youtube logosheet music logo
”Sakura” (Japanese) youtube logosheet music logo
Opus 418 Tre koralbearbeidelser for messingblåsere Three coral arrangements for brass (2tromp+2tromb) Intrada – Vår Gud han er så fast en borg, Nå la oss takke Gud/Nå lovsyng Herrens navn, Krist sto opp av døde sheet music logo
Intrada for brass sheet music logo
”Nu la oss takke Gud” sheet music logo
”Krist stod opp av døde” sheet music logo
Opus 420 ”Hosianna” (latin), female choir. (USA:Hosanna) youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 421 ”Christmas Carols”, bearb. for bl.kor, xyl.,met. og triangel sheet music logosheet music logo
Opus 422 ”Listen to me”, mixed choir youtube logosheet music logo
Opus 423 ”Signingskalken” , salmetone
Opus 424 To barnestykker for klaver
”Den snille folen”
”Søndagsmorgen”
Opus 425 Hambo i 5/4takt, blandet kor sheet music logo
Opus 426 ”Veni”, blandet kor youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logo
Opus 427 ”Get you up”, mixed choir youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 428 ”Eg rodde meg ut på seiagrunnen”,folkev.bearb for mannskor youtube logosheet music logo
Opus 429 ”Astri, mi Astri”, folkevisebearbeidelse for blandet kor youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
”Rideregle”, barnekor sheet music logo
Opus 431 ”Ha samma sinnelag”, (Låt det sinnelag), blandet kor og orgel
Opus 432 ”Kristi förklarings dag”, blandet kor sheet music logo
Opus 433 ”Miskunn deg over oss” (Ten-sing)
Opus 434 ”No two alike”, equal voices, female choir and piano sheet music logosheet music logo
Opus 435 ”Sendt til verden for å tjene”, mannskor
Opus 436 ”Hvilken venn vi har i Jesus” arr for mixed choir sheet music logo
Opus 437 ”Å sælaste stund uten like”, arr for bl.kor sheet music logo
Opus 438 ”Teach me, o Lord”, mixed choir youtube logoyoutube logosheet music logo
Opus 439 "No skal du leva" Sang og klaver
Opus 440 “Jeg, Herren har kalt deg”, norsk folketone arr for blandet kor sheet music logo
Opus 441 ”Vi skal gjenreise Norge” , arr for blandet kor. spotify logosheet music logo
Opus 442 “Å at jeg kunne min Jesus prise”, folketone, arr for blandet kor sheet music logo
Opus 443 Jesaia-ord, blandet kor og instrumenter [3'] sheet music logo
Opus 444.1 Laudate, for mixed choir youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Laudate, for female choir spotify logosheet music logo
Opus 445 ”En stjerne klar”/ Ein Stern so klar (O: Åse Marie Nesse),/ Christmas carol for 3 voices equal voices, flute and piano youtube logospotify logosheet music logosheet music logo
Opus 446 Humoreske (Jenta som ville gifte seg), blandet kor. Også for solo og klaver. sheet music logo
Opus 447 ”Vi har en liten søster”, salmetone
Opus 448 ”Thus spake Jeremiah”, voice and organ youtube logosheet music logo
Opus 450 ”Var inte rädda” for choir and organ
Opus 451 ”Mine tider er i din hånd” , both for choir with 3-voices and 4-voices sheet music logo
Opus 453 ”Salige visshet”, (Mel: Phoebe Knapp) arr for mixed choir sheet music logo
Opus 454 ”Den svalande vind”, norsk folketone arr. for blandet kor sheet music logo
Opus 455 ”Æra i Höjden” Ära i höjden for mixed choir and organ
Opus 456 ”Välsignad det barn”
Opus 457 ”En eld på jorden”
Opus 458 ”Dei største boda”, blandet kor og orgel youtube logosheet music logo
Opus 459 ”Jeg lagde meg så sildig”, (Als ich mich niederlegte)(I laid me down to rest) mixed choir (female choir) spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 460 ”Lovsang” , male choir sheet music logo
Opus 461 ”Serenade til min kjæreste” Guitar, flute, tamburin. sheet music logo
Opus 462 Capriccio for piano
Opus 463 ”Great is the Glory” (Psalm 138/2.version) for mixed choir and brass quintet. sheet music logo
Opus 464 “Sterk som døden er kjærligheten” for diskant, bl.kor, orgel og 2 håndtrommer. sheet music logo
Opus 465 ”Ty fågeln flyger” (Ty fågelen flyger) Mannskor sheet music logo
Opus 466 ”Vi kommer til ditt hus”
Opus 467 ”Lobet den Herrn” (german ver. ”Song of Praise”) youtube logosheet music logo
Opus 470 Brenn sol (3st) youtube logosheet music logo
Opus 471 Den sanne glede (3st) sheet music logo
Opus 472 Din ungdom (3st) sheet music logo
Opus 473 Døden må vike (4st) sheet music logo
Opus 474 Figaro (3st) sheet music logo
Opus 475 Gull og grums (4st damekor) sheet music logo
Opus 476 Han er oppstanden, children choir spotify logosheet music logo
Han er oppstanden, male choir sheet music logo
Han er oppstanden, mixed choir sheet music logo
Opus 477 Jeg er verdens lys (3st) youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 478 Myrth, male choir sheet music logo
Myrth, children choir sheet music logo
Opus 479 Morgensalme. Gjennom denne dagens timer (3st) youtube logospotify logosheet music logo
Opus 480 No koma Guds englar (3st) Folk tune from Vest-Agder youtube logospotify logosheet music logo
Opus 481 Når adventkransen tennes (3st)
Opus 484 Tre rare katter (3st) sheet music logo
Opus 485 Tretten troll-trillinger (3st) sheet music logo
Opus 487 Vår gud han er så fast en borg (3st) sheet music logo
Opus 489 Bådn-låt, (Brumbaskøn i Bumba) folk tune. Same as op 103,4 sheet music logo
Opus 490 Den seg selv opphøyer, skal fornedres (også med orgel) sheet music logo
Opus 492.1 Din Ungdom for mixed choir sheet music logo
Din Ungdom for children choir sheet music logo
Opus 493 Døden må vike, Unisont kor, og blandet kor og orgel sheet music logo
Opus 494 Eg er livsens brød m/orgel youtube logosheet music logo
Opus 495.1 Gjennom denne dagens timer (female choir) spotify logo
Gjennom denne dagens timer (for male choir) sheet music logo
Gjennom denne dagens timer (for mixed choir)
Gjennom denne dagens timer (forspill for orgel)
Opus 496 Godt nytt,(Glad News)mixed choir, kl.sp,metal.,organ,chimes. Also for children choir youtube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 497 Gråspurv sheet music logo
Opus 499 Jesus Christus nostra salus. Tune from 1400 sheet music logo
Opus 500.1 Jesus din søte forening (from Ryfylke) (Hear us, o father) mixed choir youtube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Jesus din søte forening (from Ryfylke) (Hear us, o father), for male choir sheet music logo
Opus 501 Natur sheet music logo
Opus 502.1 Neslandskyrkja (Nesland's church) (Folk Tune from Seljord) youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logosheet music logo
Neslandskyrkja (Nesland's church) (Folk Tune from Seljord)(for female choir) youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 503 No koma Guds englar (fra Vest-Agder) spotify logo
Opus 504 Pinse-sekvens for fløyte, orgel, kor og menighet sheet music logo
Opus 505 Se, hvor nu Jesus treder m/orgel sheet music logo
Opus 506 Å Krist, som i bryllaup gjesta youtube logoyoutube logoyoutube logospotify logosheet music logo
Opus 507 ”Herre, ræk ut din almægtige hånd”, blandet kor sheet music logo
Opus 508 ”Ingen far kan liknes med deg”, salmetone
Opus 509 ”Âra vare Gud i höjden”, blandet kor og orgel
Opus 510 ”Varen icke förskräckta”, blandet kor og orgel
Opus 512 All livsens ljosglans slokna brått youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 513 Allmakts Gud med visdom sheet music logo
Opus 514 Barnet du turka tåren av (Det var eg) sheet music logo
Opus 515 Bli hos oss, Krist sheet music logo
Opus 516 Bryt ut i lovsang sheet music logo
Opus 517 Deg være pris og ære sheet music logo
Opus 518 Del ditt brød med sulten bror sheet music logosheet music logo
Opus 519 Det finnes en lengsel sheet music logo
Opus 520 Det var eg! (Barnet du turka tåren av) sheet music logo
Opus 521 Din fred skal aldri vike sheet music logo
Opus 522 Du dag med ro og kvile (Mitt hjarta, tru med tryggje) sheet music logosheet music logo
Opus 523 Du gode Hellig Ånd (Pinse-sekvens) sheet music logosheet music logo
Opus 524 Du Herre som har grunnlagt alt (Aeterne rerum conditor) sheet music logo
Opus 525 Du kom for å salte med eld (Kaste eld) sheet music logo
Opus 526 Du møter oss med gledens bud (Prosesjons-salme) sheet music logo
Opus 527 Du opnar Gud i nåde (Dåpssalme) sheet music logo
Opus 528 Du ser vår sorg sheet music logo
Opus 529 Døden må vike sheet music logosheet music logo
Opus 530 Eg fann min Gud i ungdoms år sheet music logosheet music logo
Opus 531 En dalende dag sheet music logosheet music logo
Opus 532 En stjerne klar spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 533 En tone skal stige sheet music logo
Opus 534 Ein sumardag brenn varsamt ned sheet music logo
Opus 535 Fader vår i himmerik sheet music logo
Opus 536 Frelsenes beger på vårt bord sheet music logo
Opus 537 Fylt av glede youtube logosheet music logo
Opus 538 Gjennom denne dagens timer spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 539 Godt nytt spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 540 Gud er i sitt tempel sheet music logo
Opus 541 Gud, i en tid sheet music logosheet music logo
Opus 542 Hen over jord et pilgrimstog spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 543 Herre, du fører det lengtende sinn youtube logosheet music logo
Opus 544 Herre, du som eingong kristna dette landet (Kristningssalme) sheet music logo
Opus 545 Herre, du viser meg livets vei sheet music logo
Opus 546 Herre Gud, hvor er din bolig sheet music logo
Opus 547 Herre, jeg vil gjerne takke sheet music logosheet music logo
Opus 548 Herre, kom og bryt din taushet sheet music logo
Opus 549 Herre, rekk ut din allmektige hånd (også under Ræk ud..) youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 550 Herre, så stiger vår takk til deg sheet music logo
Opus 551 Hver gang jeg ber sheet music logo
Opus 552 Hvilken far kan lignes med deg? sheet music logo
Opus 553 Hør vår helligaftens bønn sheet music logo
Opus 554 Høstens Herre sheet music logosheet music logo
Opus 555 Høyr, krukka brast sheet music logo
Opus 556 I dager og år skal vi vente sheet music logo
Opus 557 Ikke ved makt youtube logoyoutube logoyoutube logosheet music logosheet music logo
Opus 558 I strålenglans sheet music logo
Opus 559 Jeg bor ved kanten av et hav spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 560 Jeg jubler mot morgenens gylne gry sheet music logo
Opus 561 Jeg vil ikke tie om Jesus sheet music logo
Opus 562 Jesus din søte forening (arr.) sheet music logosheet music logo
Opus 563 Kaste eld (Du kom for å salte med eld) sheet music logo
Opus 564 Kjære Gud, vår far i himlen sheet music logo
Opus 565 Kjærligheten er det største sheet music logo
Opus 566 Kom, la oss lytte til ordet som lever sheet music logo
Opus 567 Kom! Syng og lev vår verds magnificat sheet music logo
Opus 568 Kristus, du er alt mitt håp sheet music logosheet music logo
Opus 569 Kross, du sterke sheet music logo
Opus 570 Kva gjer du ven? sheet music logo
Opus 571 Kvar morgon kjem Guds nåde sheet music logo
Opus 572 Lat oss prisa Gud, vår Fader sheet music logo
Opus 573 Leid meg, Gud, over bylgjande hav youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 574 Livet gitt og tatt tilbake (Gravferdssalme) sheet music logosheet music logo
Opus 575 Lær meg, Gud, som du lærte Maria sheet music logo
Opus 576 Mellom morgonlys og skumring sheet music logo
Opus 577 Mine tider er i din hånd sheet music logo
Opus 578 Mitt hjarta tru med tryggje (Du dag med ro og kvile) sheet music logosheet music logo
Opus 579 Nå er livet gjemt hos Gud sheet music logo
Opus 580 Når i vårt hjarta kjærleik skin sheet music logo
Opus 581 Når mismotets bølger sheet music logo
Opus 582 Og natta ror sin lette båt (Kveldssalme) sheet music logo
Opus 583 O Jesus Krist vår Herre kjær sheet music logosheet music logo
Pinse-sekvens (Du gode Hellig Ånd) sheet music logosheet music logo
Opus 584 Sendt til verden for å tjene sheet music logo
Opus 585 Ser jeg meg i verden om sheet music logo
Opus 586 Stundom kjenner vi Herrens vilje sheet music logosheet music logo
Opus 587 Syng høyt i glede, unge sjel sheet music logo
Opus 588 Så stilner livets jag (Gravferdssalme) sheet music logo
Opus 589 Så syng eg mitt ungdomskvad youtube logosheet music logosheet music logo
Opus 590 Timen er inne sheet music logo
Opus 591 Ved nattverdsmål sheet music logo
Opus 592 Vi er døypte sheet music logosheet music logo
Opus 593 Vi hilser din gjenkomst sheet music logo
Opus 594 Vi kommer, Herre Krist sheet music logo
Opus 595 Vi samles til dåp sheet music logo
Opus 596 Vi vil juble, ja rope av fryd sheet music logo
Opus 597 Vær hilset, Konge! sheet music logo
Opus 598 Å du kor sæl og glad han er sheet music logo
Opus 599 Å kunne jeg bare bli barn igjen sheet music logo
Opus 600 Å salige dag sheet music logosheet music logo
Opus 602 BARNESALMER
Opus 603 Bartimeus, den blinde tigger sheet music logosheet music logo
Opus 604 Det var en gang en mann sheet music logosheet music logo
Opus 605 Hosianna, Davids sønn! (Høye seiersrop) sheet music logosheet music logo
Opus 606 Jesus renser Tempelet (De tjente penger) sheet music logosheet music logo
Opus 607 Jesus tok de små i favn sheet music logosheet music logo
Opus 608 Kjære Gud, vår far i himlen sheet music logo
Opus 609 La barna komme til meg sheet music logo
Opus 610 Når solen skinner sheet music logosheet music logo
Opus 611 Tillitsfulle barnehender (Barnetro) sheet music logo
Opus 614 Alltid finns det en bedjande strand sheet music logo
Opus 615 Det är min hand sheet music logo
Opus 616 En gammel mann var Simeon sheet music logo
Opus 617 Han kom till mig sheet music logo
Opus 618 Herrarnas Herre sheet music logo
Opus 619 Våra egna sår blir läkta sheet music logo
Opus 621 Inte med makt sheet music logo
Opus 622 Käskien et hallitse, Kristus sheet music logo
Opus 624 Af gode magter (Gud i en tid) sheet music logosheet music logo
Opus 625 Fyldt af glæde sheet music logo
Opus 626 Gud i en tid sheet music logosheet music logo
Opus 627 Ikke ved magt sheet music logosheet music logo
Opus 628 Mine tider er i din hånd sheet music logo
Opus 630 Bricht dem Hungrigen dein Brot sheet music logo
Opus 631 Ein Stern so klar sheet music logosheet music logo
Opus 632 Ein Ton steige auf sheet music logo
Opus 633 Er weckt mich alle Morgen sheet music logo
Opus 634 Niemals mit Macht sheet music logo
Opus 636 Before all time (Imagination is a Tree) sheet music logo
Opus 637 Break Your Bread sheet music logo
Opus 638 Come Sing and Live a World Magnificat sheet music logo
Opus 639 Never by power sheet music logo
Opus 640 Son of the Father (A Worker's Hymn) sheet music logo
Opus 642 A shining star (En stjerne klar) sheet music logosheet music logo
Opus 643 As this day moves through its hours sheet music logo
Opus 644 Cup of blessing sheet music logo
Opus 645 Glad news sheet music logo
Opus 646 Hear us, o father spotify logosheet music logosheet music logo
Opus 647 Lord by whose breath (Gud i en tid) sheet music logosheet music logo
Opus 650 Kontinuerlig bønn (Tillegg) sheet music logo
Opus 651 Velsignelsen I sheet music logo
Opus 652 Velsignelsen II sheet music logo
Opus 703 Christ the lord is risen today. For organ and unison male choir
Opus 706 "Kristi förklarings dag" for mixed choir, Swedish sheet music logo
Opus 707 Dashing through the snow(Jingle Bells) for choir and chimes sheet music logo
Opus 708 "Herbei, o ihr Gläubigen", trumpet, choir and organ sheet music logo
Opus 709 Oh little town of Bethlehem. Choir and chimes sheet music logo
Opus 710 Deck the halls with boughs of holly. Choir and chimes sheet music logo
Opus 711 O att i den tysnad få vakna
Opus 735 Fuga for piano
Opus 736 Det bor en gammel gubbe. Piano
Opus 738 Forspill til Det ringjer saman. Orgel sheet music logo
Opus 740 Skapningens vidnesbyrd
Opus 741 Det synes forunderlig
Opus 743 Sanningens ande. Kor og orgel
Opus 744 The same Day at the Evening. Song and organ
Opus 745 Schubertiana by Thomas Beck, arr for female choir and baryton
Opus 746 Bu. for blandet kor
Opus 747 Kanon for Piano
Opus 749 Søndags-morgen (Sunday morning) for Piano
Opus 751 Å Gud for jord og alter. Sang og orgel/klaver
Opus 752 Happiness. Song and piano
Opus 754 "Fem brød og to fisker" for fløyte, gitar og barnekor
Opus 755 Se hvor min Jesus treder
Opus 756 OL-fanfare (Fanfare for the Olympic Games)
Opus 757 The first and final Word. Mixed choir
Opus 759 Gelobt sei der da kommt. (Velsignet være ham) Mixed choir
Opus 760 Letzte Bitte, (The last Prayer) for choir
Opus 761 Tre arrangementer av sanger av Kristin Solli Schøyen
Opus 762 Skapningens vidnesbyrd, sang og strykekvartett
Opus 763 Det synes forunderlig, sang og klaver
Opus 764 Min søsters aftenbønn, sang og orgel
Opus 765 Akk der kommer en tid.
Opus 766 Kjærligheten
Opus 778 Bordbønn
Opus 780 Når fjordene blåner for sang og strykeorkester
Opus 781 Gud signe deg, Norge for sang og strykeorkester
Opus 782 Det lysnet i skogen for sang og strykeorkester
Opus 783 Violen for sang og strykeorkester
Opus 784 Der ligger et land (Gamle Norge) for sang og strykeorkester
Opus 785 Dei gamle fjell i syningom for sang og strykeorkester
Opus 786 Når solen faller (Solefaldsang) for sang og strykeorkester
Opus 787 Ved sjøen den mørke (Norsk kjærlighetssang) for sang og strykeorkester
Opus 788 Til Ungdommen for sang og strykeorkester
Opus 789 I Rosenlund for sang og strykeorkester
Opus 790 Løven gjesper for sang og strykeorkester
Opus 791 No ser eg atter (Ved Rondane) for sang og strykeorkester
Opus 792 Alt legger for din fot jeg ned.(Mit hjerte og min lyra) for sang og strykeorkester
Opus 793 Eg gjette tulla. for sang og strykeorkester
Opus 794 Å, eg veit meg eit land. for sang og strykeorkester
Opus 795 Astri, mi Astri for sang og strykeorkester
Opus 796 Jeg lagde meg så sildig for sang og strykeorkester
Opus 797 Mellom bakkar og berg (Nordmannen) for sang og strykeorkester
Opus 798 Jeg kjører frem gjennom strålefryd for sang og strykeorkester
Opus 799 Den fagre jenta for sang og strykeorkester
Opus 800 Brudeferden i Hardanger for sang og strykeorkester
Opus 801 Frygde-song. Song of Joy, orgelforspill. Organ
Opus 802 Maria-vise
Opus 803 "Vi vil juble", for male choir
Opus 805 Det store gloria, for liturg og kor
Opus 807 Chinese folk tune. Hong cho for mixed choir
Opus 809 Messe med den omvendte skapelse. Creatio Reversata
Opus 810 Familiemesse
Opus 812 12-voices kanon
Opus 813 Julehistorien av Ulrich Teuber, for resitasjon, solister, kor og instrumenter
Opus 814 Statt upp og gakk heim att. for baryton og orgel
Opus 815 Gå hjem velsignet av din Gud. Koral
Opus 817 Guds rike i Norge
Opus 818 Vårdag av Arne Garborg
Opus 819 Vi synger en canon
Opus 820 No hev eg hug aa syngje
Opus 821 Din tro har frälst dig
Opus 823 Fanfare: Lov Jesu navn
Opus 824 Forspill til Ungdommens frelser
Opus 826 Allsang-potpurri over kjente norske sanger
Opus 827 Norge, mitt Norge av Alfred Paulsen, arr for sang og strykekvintett
Opus 828 Einsam av Johannes Myklebostad, arr for sang og klaver
Opus 831 fire-tre-to-en. (4-3-2-1)
Opus 833 Kvar sjel har i trui sitt gull
Opus 842 I stråleglans skal bryte frem
Opus 845 Veni cancte spiritus for mixed choir
Opus 846 Kantate for resitasjon, baryton, kor og orkester
Opus 849 I dag är nådens tid
Opus 850 Dersom det finst eit lite barn (Brorskap) sheet music logo
Opus 851 Nå la oss takke Gud (klaverarrangement)
Opus 852 Ved vinduet, (by the window) for piano
Opus 853 Beati for strings
Opus 864 War ich nicht ein Halm auf frischem Wiesengrund? by Tsjaikowsky
Opus 865 Warum sind denn die rosen so blass? by Tsjaikovsky
Opus 866 Han kom från ett främmande land (Sett en ring på hans hand)(Put a ring) youtube logo
Opus 867 Getsemane Atl 1 og 2 Tekst: Frostenson
Opus 869 Händernas Herre
Opus 870 The first noel arr for Alto recorder and flute
Opus 871 Til Johannes Myklebostads 4-årsdag 1921,mel:Ut og fiske
Opus 875 Kom lad os juble for Herren (Danish of "Kom la oss juble" sheet music logo
Opus 877 Bryd ud i sang. (Cry out and shout) Danish (Same as 331)
Opus 878 Himmelriget. Danish
Opus 882 Jag har ofta frågor, Herre
Opus 951 Halling for mannskor (Suttan?) youtube logo